Schatten in het wild

Typografie in de publieke ruimte

Sharing is caring. Wij schrijven daarom graag over typografie die we in de openbare ruimte spotten. Omdat het vaak een drager is van toegepaste communicatie uit andere tijden, leidt het tot schitterende verhalen en helpt je het in context te plaatsen.

Deze serie is voor het eerst gepubliceerd in Noorderbreedte, een tweemaandelijks tijdschrift over Friesland, Groningen en Drenthe zijn landschap, cultureel erfgoed, natuur en milieu. Noorderbreedte wil burgers, bestuurders, beleidsmakers, professionals en maatschappelijke organisaties inspireren om zorgvuldig om te gaan met de noordelijke leefomgeving.

Doordat wij dagen het gebied persoonlijk verkenden en ervoeren, waren we in de gelegenheid onderwerpen relevant voor het tijdschrift te selecteren en onderzoeken.

We zoeken een nieuwe uitgever voor onze verhalen. Wie helpt?

Column over belettering door Henry van der Horst.

Artikel over twee paaltjes die een gasinstallatie in Gronings aardbevingsgebied markeren.


Typografie op Ameland.


Typografie in Veenhuizen.